GRADIVA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

CEPS KNJIŽNICA

Modul 3

Seminar – četrtek, 9. junija 2016
Seminar  – Thursday, 9 June 2016

Challenging the epistemological fog: the roles of the scholar/activist in education
M.W. Apple

Michael W. Apple (2016). Challenging the epistemological fog: The roles of the scholar/activist in education. (ECER Keynote 2015). European Educational Research Journal, 11(1) DOI: 10.1177/1474904116647732

Slovenia: public vs. private education

Šimenc, M., L. Marjanovič Umek, P. Zgaga, Z. Kodelja, J. Krek (Eds.) (1996). Private Education. In Krek J. (ed.), White Paper on Education in Republic of Slovenia. Ljubljana: MŠŠ, pp. 233 – 257.

Šimenc, M. in Tašner, V. (ur.). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo? Ljubljana : SVIZ in CEPS, 2016 (Note: available only in Slovenian)

Dodatek / Annex

Prof. Dr. Michael W. Apple: 
Izbor iz del & biografija in bibliografija
A selection of works & biography and bibliography

Modul 1.1 Teoretski koncepti na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved

Tema 1: Sodobne konceptualizacije doktorskega študija
Četrtek, 18. 10. 2012 (prof. dr. Pavel Zgaga)

Tema 2: Človekove pravice, in-kulturacija, diskurz in zlorabe otroka
Ponedeljek, 8. 11. 2012 (prof. dr. Janez Krek)

Tema 3: Ustvarjalnost v znanstvenem raziskovanju
Četrtek, 22. 11. 2012 (doc. dr. Mojca Juriševič)

Adelson, Beth: Issues in scientific creativity: insight, perseverance and personal technique. Profiles of the 2002 Franklin Institute Laureates. Journal of the Franklin Institute 340 (2003) str. 163–189, Rutgers University, New Jersey, USA

Loehle, Craig: A Guide to Increased Creativity in Research – Inspiration or Perspiration? Bioscience, Feb 1990, vol. 40, št. 2; Research Library Core, str. 123.

Juriševič, Mojca: Creativity in the zone of proximal motivational development v Valenčič Zuljan, M. in Vogrinc, J.: Facilitating effective student learning through teacher research and innovation, str. 415-429, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2010.
– Preberite isti članek v slovenščini >>

Juriševič, Mojca: Postgraduate Students’ Perception of Creativity in the Research Process
CEPS Journal, Vol.1, No1, 2011, str. 169-190

Tema 4: Disciplinarni pristopi k obravnavi avtorjev in konceptov: Vigotski v očeh psihologije in sociologije
Četrtek, 10. 1. 2013 (prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek in prof. dr. Slavko Gaber)

Izbirni modul KONCEPTUALIZACIJE UNIVERZITETNEGA IN RAZISKOVALNEGA PROSTORA (prof. dr. Pavel Zgaga)

Četrtek, 6. 1.2011: Uvod. Kratek pregled zgodovine univerze; univerza kot koncept

Torek, 11. 1. 2011: Razsvetljenstvo in Kantova konceptualizacija univerze

Petek, 4. 2. 2011: Vplivne konceptualizacije 19.st.: Wilhelm von Humboldt. – John H. Newman

Petek, 18. 2. 2011: Visoko šolstvo in raziskovanje ter sodobna akademska kultura

Petek, 25. 2. 2011: Sodobni trendi v visokem šolstvu; univerza jutri