Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Michael W. Apple: Power, policy, and the realities of curriculum and teaching

8. junij 2016

Vabimo vas na zadnji Seminar Šolskega polja pred počitnicami, na katerem bomo po dveh desetletjih v Sloveniji znova pozdravili prof. dr. Michaela W. Applea (Univerza Wisconsin, ZDA), v svetovnem merilu enega najvidnejših in najbolj uveljavljenih sodobnih raziskovalcev edukacije.

 

Naslov njegovega javnega predavanja – »Power, policy, and the realities of curriculum and teaching« – nakazuje, da se bomo srečali z vsemi bistvenimi elementi, ki označujejo njegov opus raziskovalca in družbenega aktivista. Sodobne spremembe v poučevanju na eni in izobraževanju učiteljev na drugi strani bo postavil v kontekst globokih sprememb v izobraževalnih politikah, kot se kažejo v neoliberalnih, neokonzervativnih, avtoritarno-populističnih in menedžerskih "reformah", ki imajo danes velik vpliv na mednarodni ravni. Predavanju bo kot običajno sledila odprta razprava, v kateri boste lahko našega gosta neposredno povprašali o vsem, za kar doslej »v živo« niste imeli priložnosti. Seminar organiziramo v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije – SLODRE.

Vljudno vas torej vabim, da se nam pridružite v sredo, 8. junija 2016 ob 17.00 uri v sobi 048 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana.

Za ogrevanje smo na naši spletni strani pripravili gostovo biografijo in kratek izbor iz njegovega opusa.


Izbor iz opusa prof. dr. Applea:

Michael W. Apple (2011). Global Crises, Social Justice, and Teacher Education. Journal of Teacher Education, 62(2) 222–234.

Michael W. Apple (2012). Education and Power. Second Edition. Routledge Education Classic Edition Series. New York & London: Routledge.

Michael W. Apple (2013). Knowledge, Power, and Education. The selected works of Michael W. Apple. World Library of Educationalists series. New York & London: Routledge.

Michael W. Apple (2014). Official Knowledge. Democratic Education in a Conservative Age. Third Edition. New York & London: Routledge.

M. W. Apple, Can Education Change Society


Prof. Dr. Michael W. Apple – biografija in bibliografija:

https://eps.education.wisc.edu/eps/people/faculty-and-staff/michael-apple 
(University of Wisconsin)

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23265507.2015.1010174 
(biografski intervju za Open Review of Educational Research; 2015)

http://www.tonywardedu.com/critical-theorists/michael-apple 
(biografija; Tony Ward, 2013)

http://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/file/Resources/20%29%20Thinkers/INTRO_Fifty%20Modern%20Thinkers%20on%20Education.pdf 
(prof. Apple med petdeset najbolj vplivnih avtorjev 20. stoletja na področju edukacije)

 

Intervju - Prof. Dr. Michael W. Apple, tednik Mladina - Odpri