GRADIVA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

CEPS KNJIŽNICA

Gradiva za predmet Sociologija vzgoje
Nosilec: prof. dr. Slavko Gaber

Slavko Gaber, Veronika Tašner, Ljubica Marjanovič Umek: Družba, šola, delo, lenoba.

Gradiva za predmet Izbrana poglavja iz filozofije
Nosilec: prof. dr. Pavel Zgaga

Gradiva za predmete nosilca izr. prof. Janeza Kreka

Tajnikar, M.: Varčevanje v javnem sektorju. Nas s politikami varčevanja gospa Merklova vleče za nos? DELO, Sobotna priloga, 7. 7. 2012, str. 12-13 (pdf, 254 kb)

Felman, S.: Psihoanaliza in vzgoja: končno in neskončno poučevanje, v Vzgoja med gospostvom in analizo, Ljubljana, maj 1992, str.: 229-248. (pdf, 2,01 MB)

Salecl, R.: Univerzalizem in kulturne razlike, v Problemi 3/1995, str. 69-78. (pdf, 2,85 MB)

Freud, S. (1987): Metapsihološki spisi, Zanikanje, str. 405-411, Studia Humanitatis, Ljubljana, 1987.

Freud, S. (1981): Množična psihologija in analiza jaza, Psihoanaliza in kultura, Ljubljana: DZS, str. 5-74 (pdf, 13,9 MB)

I. Kant, O pedagogiki, v: Problemi 11/1988, str. 147-158 (pdf, 3,2 MB)

C. Lasch, Socializacija reprodukcije in zlom avtoritete. V zborniku: Vzgoja med gospostvom in analizo. KRT: Ljubljana 1992, str. 182-209. (pdf, 7,6 MB)

Štefanc, D. Pouk, učenje in aktivnost učencev: razgradnja pedagoških fantazem. Sodobna pedagogika, 2005, let. 56, št. 1, str. 34-57. (pdf, 7,3 MB)

J. Waldron, Mill in moralna pretresenost kot vrednota. Problemi 1997/7-8, str. 99-115. (pdf, 3,9 MB)

Levi-Strauss, C., Zapoznele besede o ustvarjalnem otroku. V: Oddaljeni pogled, Studia humanitatis, Ljubljana 1985, str. 326-338. (pdf, 3,1 MB)

Lukes, S.: Pet prilik o človekovih pravicah. Problemi 3-4/1997, str. 91-107 (pdf, 3,9 MB)