Tuning informacijska točka

CEPS opravlja naloge Tuning informacijske točke v Sloveniji.

Spletna stran projekta TUNING (v angleščini in španščini):
http://www.unideusto.org/tuning/

TUNING USA: http://www.tuningusa.org/About.aspx

TUNING introduced (PPT; v angleščini)

Metodologija projekta TUNING (pdf; v slovenščini)

Diseminacijska konferenca, Ljubljana, 23. februar 2006
Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu I.

Diseminacijska konferenca, Ljubljana, 15. februar 2007
Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu II.