SEMINAR ŠOLSKEGA POLJA

Ena od dejavnosti Centra je tudi organizacija srečanj, ki združujejo ljudi, ki se ukvarjajo s problematiko šolskega polja, in na katerih odpirajo razprave o različnih strokovnih vprašanjih ter vprašanjih šolskih politik. Seminar šolskega polja so tematska srečanja vabljenih slovenskih raziskovalcev. Srečanja so se začela spomladi 2001.

Na Centru za edukacijske strategije želimo, da bi s temi srečanji pomagali graditi kulturo strokovnega dialoga in kontinuirano odpirali aktualne probleme stroke in šolske politike.

Če želite redno prejemati obvestila o prirejanju seminarjev šolskega polja, nam svoj e-naslov pošljite na ceps@pef.uni-lj.si.