Vabimo vas na Seminar Šolskega polja, ki ga pripravljamo skupaj z društvom SLODRE in na katerem bo potekala predstavitev in odprta razprava ob nedavnem izidu knjige »Inclusion in Education: Reconsidering Limits, Identifying Possibilities«. Znanstvena monografiji je rezultat dela raziskovalne programske skupine na PeF UL in je nedavno izšla pri založbi Peter Lang. Uredil jo je Pavel Zgaga, ki programsko skupino tudi vodi, njenih 11 poglavij pa podpisuje 16 avtoric in avtorjev, od tega 3 iz tujine.


Koncept inkluzije je danes eden izmed osrednjih pojmov v šolskem polju in včasih je celo videti, kot da ponuja »čarobno palico« za vse probleme, s katerimi se srečujemo na tem področju. Ta monografija zato kritično zastavlja vprašanje mej inkluzije: nikakor ne zato, ker bi to paradigmo zavračala, temveč zato, ker je po mnenju avtoric in avtorjev treba dojeti in analizirati omejitve tega koncepta, da bi sploh lahko identificirali dejanske priložnosti, ki jih ponuja. Poglavja zaznamuje interdisciplinarna perspektiva, razdeljena pa so v tri medsebojno združljive in soodvisne sklope: (1) pedagoški pristopi, (2) družbeni konteksti in (3) teoretske refleksije.

V začetnem delu srečanja bodo avtorice in avtorji na kratko predstavili ključne teme, ki jih knjiga obravnava, v nadaljevanju pa pričakujemo širšo razpravo o inkluziji v vzgoji in izobraževanju, ki gotovo sodi med najbolj aktualna vprašanja pedagoških teorij in praks v sedanjem času. Želimo, da se v to razpravo aktivno vključite v čim večjem številu.

Vljudno vas torej vabim, da se nam pridružite v sredo, 29. maja 2019 ob 17.00 uri v sobi 026 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana.

Računamo, da se nam boste tudi tokrat pridružili. Zaradi zagotovitve primernega prostora vas prosimo, da nam potrdite svojo navzočnost na tel. (01) 589 23 47 ali na naslov ceps@pef.uni-lj.si.

Vljudno vabljeni in lep pozdrav!

Kazalo knjige >>

Leaflet >>

Več: https://www.peterlang.com/view/title/64837?format=HC