MARJAN ŠIMENC

marjan.simenc (at) guest.arnes.si

Marjan Šimenc je izredni profesor za filozofijo na Filozofski fakulteti (Ljubljana) in docent za sociologijo edukacije na Pedagoški fakulteti (Ljubljana). Strokovno deluje na področju sociologije in filozofije vzgoje. Posebej ga zanimajo področja didaktike filozofije in zasebnega šolstva. Bil je podpredsednik Državne komisije za splošno maturo (2004-2008), član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (1999-2005)  in predsednik DPK SM za filozofijo (2012-2016). Bil je tudi slovenski koordinator mednarodnih raziskav državljanske vzgoje CIVED 1999 in ICCS 2009. Je odgovorni urednik revije Filozofija na maturi in knjižne zbirke Kratka.

Monografije
ŠIMENC, Marjan. Nove prakse filozofije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 118 str. ISBN 978-961-253-196-6.
ŠIMENC, Marjan. Didaktika filozofije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, 2007. 164 str. ISBN 961-237-180-6.

Članki
ŠIMENC, Marjan, ŠTRAUS, Mojca. Coleman’s third report = Colemanovo tretje poročilo. CEPS journal, ISSN 2232-2647, 2016, vol. 6, no. 2, str. 43-60.
ŠIMENC, Marjan. Contexts of understanding therapeutic education. V: PETROVIĆ TRIFUNOVIĆ, Tamara (ur.), PUDAR, Gazela (ur.), KRSTIĆ, Predrag (ur.). Why still education?. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2016, str. 57-76.
ŠIMENC, Marjan, KODELJA, Zdenko. Lifelong learning : from freedom to necessity. Creative education, ISSN 2151-4771, 2016, vol. 7, no. 12, str. 1714-1721.
ŠIMENC, Marjan, KODELJA, Zdenko. Uresničevanje pravice do izobraževanja. V: ŠELIH, Alenka (ur.), et al. Otrokove pravice v Sloveniji : sedanje stanje in izzivi za prihodnost, (Razprave, ISSN 0560-2955, 29). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015, str. 129-140.
ŠIMENC, Marjan. Philosophy for children and philosophy as therapy. Metodički ogledi, ISSN 0353-765X, 2014, vol. 21, no. 2, str. 13-33.
ŠIMENC, Marjan. The European dimension in International civic and citizenship studies. V: RABENSTEINER, Pia-Maria (ur.), ROPO, Eero (ur.). Life and responsibility in European education, (European dimension in education and teaching, Vol. 5). Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren, cop. 2012, str. 200-212.
ŠIMENC, Marjan. The role of identity in teaching philosophy. Synthesis philosophica, ISSN 0352-7875. International ed., 2011, vol. 26, fasc. 1, str. [45]-58.
ŠIMENC, Marjan. Citizenship education, philosophy for children and the issue of participation. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, dec. 2009, letn. 60, št. 5, str. 10-26.
ŠIMENC, Marjan. The status of the subject in the classroom community of inquiry. Theory and research in education, 2008, vol. 6, no. 3, str. 323-336.
ŠIMENC, Marjan. Zasebno šolstvo osem let pozneje. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], zima 2003, letn. 14, št. 5/6, str. 125-136.