BOOK COLLECTION VISAGES OF EDUCATION

VZGOJNA ZASNOVA JAVNE ŠOLE

2009 – Mojca Kovač Šebart, Janez Krek

NEKAJ MISLI O VZGOJI

2007 – Locke, J.

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: NOVA MOŽNOST ALI ZGOLJ OBVEZNOST

2006 – Muršak, J. (ur.)

O DROGAH DRUGAČE: PRIROČNIK ZA STRŠE IN DRUGE ODRASLE OSEBE, KI SO V STIKU Z MLADIMI

2006 – Hočevar, A.

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG: STARŠI MED STROKO IN IDEOLOGIJO

2006 – Hočevar, A.

MED OPISOM IN ŠTEVILKO

2005 – Krek, J., Šebart Kovač, M., Kožuh, B., Vogrinc, J., Peršak, M., Volf, B.

THE IMPORTANCE OF EDUCATION IN SOCIAL RECONSTRUCTION

2005 – Zgaga, P.

UČBENIKI IN DRUŽBA ZNANJA

2005 – Kovač, M., Šebart Kovač, M., Krek, J., Štefanc, D., Vidmar, T.

BOLONJSKI PROCES _ OBLIKOVANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA VISOKOŠOLSKEGA PROSTORA

2004 – Zgaga, P.

DRŽAVLJANSTVO IN IZOBRAŽEVANJE V OSEMINDVAJSETIH DRŽAVAH

2003 – Šimenc, M., Krek, J. 

SAMOPODOBE ŠOLE. KONCEPTUALIZACIJA DEVETLETKE

2002 – Šebart Kovač, M.

ŠOLSKO POLJE – TEME IZ FILOZOFIJE EDUKACIJE IN EDUKACIJSKIH STRATEGIJ

2002 – Zgaga, P.