GRADIVA ZA MAGISTRSKE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE

CEPS KNJIŽNICA

Modul Edukacijske politike

Tema 1: Uvod v edukacijske politike
Torek, 29. 03. 2011 (prof. dr. Pavel Zgaga)
Lit.: Haddad (1995) Education policy-planning process: an applied framework

Tema 2: Od koncepta do otroka v vrtcu
Torek, četrtek, 31. marec 2011 (izr. prof. Slavko Gaber)

Tema 3: Konceptualne, sistemske in kurikularne rešitve: vrtci
Torek, 5. 4. 2011 (prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek in doc. dr. Urška Fekonja Peklaj)

Seminarska literatura in obveznosti >>>
Spoštovane slušateljice predmeta edukacijske politike! Prosimo vas, da v skladu z navodili za predstavitve seminarjev, za predstavitve, ki bodo potekale 16. In 17. 5. ob osebi, ki predstavlja tekst, določite tudi dve osebi, ki bosta komentirali predstavitev teksta. Če je le mogoče seznam dostavite na e-naslov:
maja.lesnjak-tursic@pef.uni-lj.si