DEJAVNOSTI

Seminar šolskega polja

Ena od dejavnosti Centra je tudi organizacija srečanj, ki združujejo ljudi, ki se ukvarjajo s problematiko šolskega polja, in na katerih odpirajo razprave o različnih strokovnih vprašanjih ter vprašanjih šolskih politik.

Konference

Center je v sklopu mednarodnih in domačih projektov in pobud v zadnjih 10 letih organiziral več kot 15 konferenc in delavnic.

Kurzi za študente in poletne šole

Člani CEPSa sodelujejo tudi pri pripravi in izvedbi različnih kurzov in poletnih šol.