SIN – CENTER ZA SOCIALNE INOVACIJE

Center za študij edukacijskih politk in socialne inovacije
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

+386 (0)1 5892 347