NATAŠA MOJŠKERC

natasa.mojskerc (at) tuni.fi

Nataša Mojškerc je doktorska študentka na Fakulteti za družbene vede finske Univerze Tampere, kjer pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom Modalities and Mechanisms of Culturally Sensitive Counselling in Domestic Violence Shelters. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja se z vprašanji nasilja na podlagi spola, nasilja in zlorab v družini, kulturno raznolikostjo ter svetovanju osebam z izkušnjo nasilja in zlorabe v družini.

Deluje tudi kot svetovalka v enem od finskih zavetišč za žrtve nasilja v družini, kjer nudi krizno pomoč ter individualna in skupinska svetovanja odraslim in otrokom, ki izhajajo iz nasilnih družinksih okolij.

 

Bibliografija:

Mojškerc, N. (2018). Vloga podporne skupine pri okrevanju žensk z izkušnjo spolnega nasilja in zlorabe v otroštvu. [The role of support groups in the recovery of women survivors of sexual violence and abuse in childhood.] Socialna pedagogika, 22(1/2), p.27–50.

Gaber, S., Mojškerc, N. (2014). E-participation as a possible upgrading of representative democracy. Teorija in praksa. 51, 6/2014, p.1242–1262.

Mojškerc, N. (2007). Reprezentacije materinstva v ženskih revijah. [Representations of Motherhood in Women’s Magazines.] Socialna pedagogika. 2007. Vol. 3, no. 11, p. 361–381.