Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

00179SEMINAR ŠOLSKEGA POLJA - ŠTUDIJSKO LETO 2016/17


Za človeka gre

Vabimo vas na majski Seminar šolskega polja, ki ga ponovno organiziramo v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE). Organizirali ga bomo kot okroglo mizo z avtoricami in avtorji monografije (»festschrift«), posvečene našemu nedavno preminulemu kolegu prof. dr. Skalarju, široko poznanemu in cenjenemu profesorju ter vidnemu raziskovalcu vzgoje in izobraževanja. Knjiga je izšla pod naslovom »Za človeka gre!«; uredila sta jo Gorazd Meško in Darja Zorc Maver, v njej pa deset avtoric in avtorjev objavlja članke, ki iz različnih disciplinarnih perspektiv (pedagogika, psihologija, socialna pedagogika, kriminologija, penologija in filozofija) obravnavajo aktualna strokovna in znanstvena vprašanja, povezana z delovanjem profesorja Skalarja, in posredujejo svoje osebne vtise o sodelovanju z njim.

Preberi več

Prihodnost šole v družbah dela brez dela

Vabimo vas na prvi spomladanski Seminar šolskega polja, na katerem se bomo posvetili domači knjižni noviteti, ki je že zbudila precej zanimanja. V uredništvu dr. Veronike Tašner in dr. Slavka Gabra je nedavno izšel zbornik s pomenljivim naslovom Prihodnost šole v družbah dela brez dela (izdana pri PeF UL). Zbornik, v katerem so zajeti članki domačih in tujih avtorjev, prispeva, če uporabimo besede iz uvoda, k svežemu razumevanju narave »krize« šole v sodobnem času, ali natančneje, šolske forme: vztrajanje pri njej samo povečuje defetizem, za katerega se zdi, da se je vanj ujel svet edukacije. Kako naprej? Uvodoma bosta urednica in urednik predstavila knjigo in nekatere ključne vidike, ki jih odpirajo ta vprašanja, po tem pa pričakujemo zanimivo razpravo, h kateri vabimo seveda prav vse.

Preberi več

Contemporary and future aspects of the Right to Education

Vabimo vas na februarski Seminar Šolskega polja, na katerem se bomo spet srečali s priznanim tujim gostom. Na obisku bo prof. dr. Jan De Groof, profesor mednarodnega in primerjalnega prava in politik na področju edukacije na College of Europe (Brugge, Belgija) in Univerzi Tilburg (Nizozemska), predaval pa je tudi na Univerzi Ghent (Belgija).

Preberi več

Michael W. Apple: Can education change society?

December je čas za letošnji tretji Seminar Šolskega polja, obenem pa je čas mnogih dogodkov in družabnih obveznosti. Zato tokrat ne pripravljamo lastnega programa, pač pa zvesto publiko vabimo, da se pridruži novemu javnemu predavanju prof. dr. Michaela W. Applea (Univerza Wisconsin, ZDA), ki smo ga že pozdravili v našem seminarju junija letos in ki tokrat prihaja, da prevzame prestižno in zasluženo priznanje Univerze v Ljubljani.

Preberi več

50-letnica t. i. Colemanovega poročila

Mesec je naokrog in vabimo vas na drugi Seminar Šolskega polja v tem študijskem letu. Tokrat želimo naše srečanje zaznamovati z obletnico, ki je v kontekstu edukacijskih raziskav in razvoja izobraževalnih sistemov ni mogoče spregledati: 50-letnica t.im. Colemanovega poročila. Gre za študijo, katere osnovni namen je bil, da v kontekstu ZDA oceni problematiko enakih izobraževalnih možnosti otrok različnih ras, barve, vere oziroma narodnosti, njen nosilec pa je bil profesor James Coleman (1926–1995).

Preberi več

Pikketijev Kapital ter vprašanja o vlogi edukacije pri zagotavljanju bolj enakopravnih socialnih dosežkov

Vabimo vas na prvi Seminar Šolskega polja v tem študijskem letu. Kot osrednjo temo večera se bomo tokrat posvetili enemu izmed najbolj odmevnih sodobnih družboslovnih del, Pikketijevemu Kapitalu ter vprašanju o vlogi edukacije pri zagotavljanju bolj enakopravnih socialnih dosežkov. Za uvod v temo bo poskrbel mednarodno priznani gost: profesor Roger Dale z Univerze v Bristolu (Anglija), ki smo ga pred šestimi leti že imeli priliko srečati v našem seminarju.

Preberi več