Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

projektiCEPS PROJEKTI


Analiza gibanj v strukturi študentov in diplomantov terciarnega izobraževanja: 1981-2004. Raziskava za pripravo strategije razvoja Slovenije

2004

Glavni cilj raziskave je bil zbiranje, selekcija in urejanje podatkov ter analiza trendov v vpisu in strukturi študentov oziroma diplomantov oziroma v uspešnosti njihovega študija, pa tudi analiza nekaterih drugih procesov v terciarnem izobraževanju.

Preberi več

Pojem državljanstva in konstrukcija predmeta ter vsebin državljanske vzgoje za medpredmetno poučevanje

2001 - 2004

Raziskava bo opravila teoretično analizo konceptov in analizo sedanjega stanja pri poučevanju državljanskega izobraževanja in vzgoje v osnovni šoli ter pripravila konceptualne osnove za predmet in za medpredmetni pouk državljanske vzgoje in izdelala konkretne primere za njegovo izvajanje v praksi.

Preberi več

Teachers' education and the Bologna Process: a survey on trends in learning structures at institutions of teachers' education

2003

Needs of national development in all countries, progressing European co-operation and association as well as globalisation have caused in last few years a particular challenge (also) to higher education systems and institutions.

Preberi več

Šolski sistemi, učbeniki in družba znanja: meje tržne regulacije v majhnih jezikovnih skupnostih

2002 - 2003

Izhodišče raziskave je, da po liberalizaciji trga učbenikov v osemdesetih letih Slovenija na tem področju ni uspela vzpostaviti dovolj učinkovite tržne regulative, zato so se po koncu devetdesetih letih številni učbeniški založniki znašli v resnih finančnih težavah, ki zahtevajo spremembo pravil igre na učbeniške trgu.

Preberi več

Bologna Process between Prague and Berlin - General Report

2002 - 2003

Bologna Follow-up group, mednarodno telo, ki spremlja napredek na področju nacionalnih visokošolskih sistemov na njihovi poti k skupnemu evropskem visokošolskem prostoru, ki sta ga vzpodbudila Bolonjska deklaracija (1999) in Praški komunike (2001), je določila dr. P. Zgago kot glavnega poročevalca na konferenci (Berlin, 18.-19. september 2003), s katero se je zaključilo drugo dveletno obodbje bolonjskega procesa.

Preberi več

Edukacijske politike v sodobnem evropskem kontekstu

2001 - 2004

Raziskava se navezuje na sedanje mednarodne razprave na področju edukacijskih politik. V zadnjem desetletju se je raziskovalno in razvojno delo na tem področju močno okrepilo, vladne in tudi nevladne ustanove pa mu namenjajo rastoče zanimanje. Takšen trend je povezan z "vstopom v informacijsko družbo" oziroma "družbo znanja", pa tudi z mednarodnimi integracijskimi (Evropska unija) oziroma stabilizacijskimi (Pakt stabilnosti) procesi.

Preberi več

Evalvacija opisnega ocenjevanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju

2000 - 2001

Predmet: opisno ocenjevanje v devetletni osnovni šoli, prvo triletje obveznega izobraževanja. Ciljna skupina: učenci devetletne osnovne šole: prvi in drugi razred devetletne osnovne šole. Vsebinska področja: znanje; pedagoški delavci, učenci

Preberi več

Pojmovanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju in možni dejavniki kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

2000 - 2001

Sodelavci Centra s Pedagoške fakultete in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so izvedli raziskovalni projekt "Pojmovanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju in možni dejavniki kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah", ki sta ga financirala Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za šolstvo in šport.

Preberi več

Support to OECD Thematic Reviews

2000 - 2001

CEPS je v sodelovanju z European Training Foundation iz Torina ter Nacionalnim observatorijem za Slovenijo pri CPI, Ljubljana nudil strokovno podporo tematskim pregledom edukacijskih sistemov v jugovzhodni Evropi, ki jih je v letih 2000-2001 izvajala OECD - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (Pariz). Pri tem je CEPS v sodelovanju z nacionalnimi koordinatorji pripravil pregled temeljnih parametrov edukacijskih sistemov v državah jugovzhodne Evrope.

OBVESTILO! Ta spletna stran za normalno delovanje uporablja piškotke in podobno tehnologijo.

V kolikor ne boste spremenili nastavitve brskalnika, se strinjate z uporabo piškotokov. Več

Strinjam se

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Chrome

Firefox

Interne Explorer 9

Internet Explorer 7 in 8

Opera (stran v angleškem jeziku)

Safari (stran v angleškem jeziku)