Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Janja Komljenovič

 
janjak

Janja je predavateljica visokega solstva (Lecturer in Higher Education) na Univerzi v Lancastru, Velika Britanija. Njeni raziskovalni interesi so visokosolske politike in upravljanje, politicna ekonomija visokega solstva in digitalna ekonomija.

S CEPS je pričela sodelovati leta 2008 pri projektu »Thematic review of Tempus structural measures«. Med leti 2010 in 2013 je bila raziskovalka v projektu »Diferenciacija, enakost, produktivnost: družbene in gospodarske posledice razširjenih in diferenciranih visokošolskih sistemov – aspekti internacionalizacije« (DEP-08-EuroHESC-OP-016).

V preteklosti je bila Marie Curie Fellow na Univerzi v Bristolu, Velika Britanija. Ze od leta 2003 je delovala na podrocju ustvarjanja politik in upravljanja visokega solstva na nacionalni in evropski ravni. Se vedno je aktivna evalvatorka nacionalnih agencij za kakovost za ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) in evalvatorka univerz za nacionalne agencije.Monografije

In preparation: Komljenovic, J. (2019). Platformisation of higher education: academics as data publics. In: Sellar, S., Gorur, R. and Steiner-Khamsi, G. (Eds.). World Yearbook of Education 2019: Comparative Methodology in an Era of Big Data and Global Networks. London: Routledge

Robertson, S. and Komljenovic, J. (forthcoming). Forum Shifting and Shape Making in Europe’s Negotiations on (Education) Trade in Services. In: Barnett, R. and Peters, M. (eds.). The Global University: Volume 2 Going Global. New York: Peter Lang.

Robertson, S. and Komljenovic, J. (2016). Unbundling and making higher education markets. In: Verger, A., Lubienski, C., Steiner-Kamsi, G. (eds). World Yearbook in Education: Global Education Industry (pp. 211-227). London: Routledge.

Klemencic, M., Scukanec, N., Komljenovic, J. (2015). Decision Support Issues in Central and Eastern Europe. In: Webber, K. and Calderon, A. (eds) Institutional Research and Planning in Higher Education: Global Context and Themes (pp. 71-85). New York and London: Routledge/Taylor & Francis Group.

Miklavic, K., Komljenovic, J. (2014). Between Western Ideals and Post-conflict reconstruction: Meaning and perceptions of higher education in the Western Balkans. In: Jelena Branković, Manja Klemenčič, Predrag Lažetić, Pavel Zgaga (eds) Global Challenges, Local Responses in Higher Education (pp. 209-228). Rotterdam: Sense Publishers.

Komljenovic, J. and Miklavic, K. (2013), 'Imagining higher education in the European knowledge economy: Discourse and ideas in communications of the EU'. In: Zgaga, P., Teichler, U. and Brennan, J. (eds.) The globalisation challenge for European Higher Education: Convergence and Diversity, Centres and Peripheries (pp. 33-54). Bern: Peter Lang.

Zgaga, P., Klemencic, M., Komljenovic, J., Miklavic, K., Repac, I., Jakacic, V. (2013). Higher education in the Western Balkans: Reforms, development, trends. Key findings from field research. Ljubljana: Faculty of Education, Centre for Educational Policy Studies.

Komljenovic, J., Ahcan, M., Vidovic, A., Turk, G., Pejovnik, R.S. (2013). Zaposlenost diplomantov Univerze v Ljubljani (Employability of Graduates of the University of Ljubljana). Ljubljana: University of Ljubljana.

Komljenovic, J., Zgaga, P. (2012). Quality assurance in Slovenian teacher education: between national regulation and internationalization. In: Harford, J., Hudson, B., Niemi, H. (eds) Quality assurance and teacher education: international challenges and expectations. Rethinking education, Vol. 6 (pp. 187-202). Oxford: Peter Lang, 2012.

Svetlik, I., Kristl, J., Sirok, M., Komljenovic, J., Pejovnik, S. (2012). Bolonjska prenova po ljubljansko: proces prenove študijskih programov na Univerzi v Ljubljani (Bologna Reform in the Ljubljana Style: Reforming Study Programmes at the University of Ljubljana). Ljubljana: University of Ljubljana.

Kolar, J., Komljenovic, J. (eds). (2011). Audacious Slovenia: Resolution on the National higher education programme 2011-2020; Resolution on the Research and innovation strategy of Slovenia 2011-2020. Ljubljana: Ministry of Higher education, Science and Technology.

Zgaga, P., Komljenovic, J. (2010). Quality assurance in Slovenia. Q&A, 2010, no. 2, pp. 27-29.

Bollaert, L., Brus, S., Curvale, B., Harvey, L., Helle, E., Toft Jensen, H., Komljenovic, J., Orphanides, A., Sursock, A. (eds.) (2007). Embedding quality culture in higher education: a selection of papers from the 1st European Forum for Quality Assurance, 23 - 25 november 2006, hosted by the Technische Universität München, Germany. Brussels: EUA, European University Association, 2007.


Članki

Komljenovic, J. (Forthcoming in 2018). Market-making, social media and unbundling the university: the case of LinkedIn in the higher education sector. Globalisation, Societies and Education, Spring issue 2018.

Komljenovic, J. & Robertson, S.L. (2017). Special Issue Introduction: Making Global Education Markets and Trade. Globalisation, Societies and Education, 15(3), 289-295.

Komljenovic, J. (2017). Market Ordering as a Device for Market-making: The Case of the Emerging Students Recruitment Industry. Globalisation, Societies and Education, 15(3), 367-380.

Komljenovic, J., & Robertson, S. L. (2016). The dynamics of “market-making” in higher education. Journal of Education Policy, 31(5), 622–636.

Komljenovic, J., & Robertson, S. L. (2015). Dynamika „tworzenia rynków” w szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 17-40.

Robertson, S. L., & Komljenovic, J. (2016). Non-state actors, and the advance of frontier higher education markets in the global south. Oxford Review of Education, 42(5), 595–611.

Komljenovic, J. (2012). 'The complexity of policy mirroring: the connection between international and Slovenian higher education policy discourse', CEPS journal, vol. 2, no. 4, pp. 9-28.


Konference

European Consortium for Political Research – ECPR, 2017 (Oslo, Norway): Unbundling and Reassembling Knowledge Production – the Role of Social Media Platforms.

European Consortium for Political Research – ECPR, 2016 (Prague, Czech Republic): Mapping actors in marketising higher education.

Comparative and International Education Society – CIES, 2016 (Vancouver, Canada): Under construction: education markets.

Comparative and International Education Society – CIES, 2015 (Washington DC, USA): Global buzz and cultural, political and economic processes at work in transformations of the higher education sector: The case of NAFSA higher education conference and expo.

Comparative and International Education Society – CIES, 2015 (Washington DC, USA) with S. Robertson: Unbundling higher education: When all that is solid melts into…profit!

European Consortium for Political Research – ECPR, 2015 (Montreal, Canada) with S. Robertson: Forum Shifting and Shape Making in Europe’s Negotiations on (Education) Trade in Services Education.

European Education Research Association – ECER, 2014 (Porto, Portugal): Higher education industries and markets: an example of using global value chains analysis.

Academic Association for Contemporary European Studies Collaborative Research Network - UACES CRN workshop, 2014 (Cambridge, United Kingdom) with V. Ivosevic. Interplaying governance: EHEA and ERA.

ZGAGA, P., KOMLJENOVIČ, J., MIKLAVIČ, K. (2013). Visokošolske reforme na Zahodnem Balkanu: mednarodna perspektiva. Vabljeno predavanje na Central European University, 26 apr 2013

KOMLJENOVIČ, J. (2012). Visokošolske reforme na Zahodnem Balkanu – raziskovanje vlog univerz in njihove avtonomije. 25 CHER konferenca. Beograd, 10 - 12 sep 2012

KOMLJENOVIČ, J. (2011). Institucionalna avtonomija in privlačnost evropskega visokošolskega prostora – dejstva ali tokenistični diskurz? Predavanje na: Prihodnost visokega šolstva, Konferenca raziskovalcev bolonjskega procesa (FOHE-BPRC), Bukarešta, 18. Okt. 2011

KOMLJENOVIČ, J. (2011). Avtonomija univerze v Evropskem visokošolskem prostoru. ECER konferenca mladih raziskovalcev 2011: »Urbano izobraževanje«, Berlin, 12.-13. sep. 2011

KOMLJENOVIČ, J. (2011). Ideacija institucionalne avtonomije v Evropskem visokošolskem prostoru. 4. letna konferenca CHER, Reykjavík, 23-25 jun. 2011

KOMLJENOVIČ, J. (2010). Izkušnje v praksah zunanjega zagotavljanja kakovosti iz različnih perspektiv. Osrednji govor na: 5 Evropski forum zagotavljanja kakovosti: gradnja mostov – ustvarjaje smisla v zagotavljanju kakovosti v evropskih, nacionalnih in institucionalnih kontekstih. Lyon, 18. nov. 2010

KOMLJENOVIČ, J. (2010). Izobraževanje za člane Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu RS. Ljubljana, 11. maj 2010.

KOMLJENOVIČ, J. (2010). Avtonomija univerze in odgovornost: kje je ravnovesje? Na: ENQA seminar Kakovost in transparentnost v visokem šolstvu: pričakovanja, orodja in povezava z institucionalno avtonomijo. Bolonja, 18. maj 2010.

KOMLJENOVIČ, J. (2007). Kurikularne in institucionalne spremembe v evropskih visokošolskih institucijah. Na: Seminar Nacionalne politike za integracijo v Evropski visokošolski prostor, Priština, 23. mar. 2007. Priština: Institucionet e përkohshme vetëqeverisëse, 2007