Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Manja Klemenčič

Osebna spletna stran: http://scholar.harvard.edu/manja_klemencic

Manja Klemenčič je zaposlena kot podoktorska raziskovalka sociologije na oddelku za sociologijo na Univerzi Harvard. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s študijami visokega šolstva. Glavne raziskovalne teme vključujejo študentsko izkušnjo in aktivno vključevanje v izobraževalni proces, študentsko politično obnašanje ter študentsko organiziranje. Raziskovala je tudi pogoje akademskega dela, profiliranje univerz, internacionalizacijo visokega šolstva ter državljansko izobraževanje v kontekstu visokega šolstva. Največ se ukvarja z primerjalnimi empiričnimi raziskavami na področju Evrope, Zahodnega Balkana ter med ZDA in EU. Trenutno pripravlja monografijo z naslovom Moč študentov v Evropi ter ureja monografijo z naslovom Vključevanje študentov v Evropi: družba, visoko šolstvo in študentsko organiziranje. Njen nov raziskovalni projekt je na temo razvijanja nove fenomenologije izkušnje študentov.

Manja je končala dodiplomski študij iz ekonomije na Univerzi v Mariboru. Na Univerzi v Cambridgeu pa je zaključila magistrski študij iz Evropskih študij ter doktorski študij iz področja mednarodnih študij. Kot doktorska raziskovalka je gostovala na Harvard Kennedy School of Government in Center for European Policy Studies v Bruslju. Kot podoktorska raziskovalka pa se je izobraževala na Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University; Center for International Higher Education, Boston College; Center for Social Science Research in Berlin (WZB) in Harvard Graduate School of Education. Leta 2010 se je kot zasebna raziskovalka pridružila raziskovalni skupini Prof. Pavleta Zgage na projektu Diferenciacija, enakost, produktivnost: socialne in ekonomske konsekvence razširjenih in diferenciranih visokošolskih sistemov z vidikov internacionalizacije
(08-EuroHESC-OP-016), ki ga je financiral ARRS.

Manja je odgovorna urednica strokovne revije European Journal of Higher Education, kjer v 2014 prevzema mesto glavne urednice. Je tudi članica uredniškega odbora Journal of Higher Education and Finance in članica mednarodnega svetovalnega odbora  Journal of Student Affairs in Africa. Septembra 2013 je bila izvoljena v članstvo strokovnega sveta Consortium of Higher Education Researchers (CHER) z mandatom za štiri leta. Od 1998 do 2001 je trajal njen mandat generalne sekretarke European Students' Union (ESU).

 

Monografije

Forthcoming in 2014. KLEMENČIČ, Manja, BERGAN, Sjur, PRIMOŽIČ, Rok (eds.) Student engagement in Europe: society, higher education and student governance. In Council of Europe Higher Education Series

Forthcoming in 2014. BRANKOVIĆ, Jelena, KLEMENČIČ, Manja, LAZETIĆ, Predrag, ZGAGA, Pavel (eds.). Global Challenges, Local Responses in Higher Education. The contemporary issues in national and comparative perspective. Sense Publishers

ZGAGA, Pavel, KLEMENČIČ, Manja, KOMLJENOVIČ, Janja, MIKLAVIČ, Klemen, REPAC, Igor, JAKAČIĆ, Vedran. Higher education in the Western Balkans: Reforms, developments, trends. Key findings from field research. Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, Faculty of Education, University of Ljubljana. June 2013.

Članki

Download my articles via http://harvard.academia.edu/ManjaKlemen%C4%8Di%C4%8D/Papers

and http://www.researchgate.net/profile/Manja_Klemencic/

Forthcoming in 2014. KLEMENČIČ, Manja (Guest Editor). Investigating students as a political agency in higher education. In Special Issue 'Student power in a global perspective’. Studies in Higher Education April 2014

Forthcoming in 2014. LUESCHER-MAMASHELA, Thierry, KLEMENČIČ, Manja, OTIENO JOWIE, James (eds.) Student representation in higher education governance in Africa. Journal of Student Affairs in Africa

KLEMENČIČ, Manja, BRENNAN John. Institutional research in a European context: a forward look. In Special Issue on The Past, Present and Future of Higher Education Research: Between Scholarship and Policy Making. European Journal of Higher Education. 3 (3) 2013, pp. 265-279.  

KLEMENČIČ, Manja, ZGAGA, Pavel. Internationalisation at the European periphery and academics’ geographic preferences for partnership: focus on the Western Balkans. In Weaving the future of global partnerships: A conversation starter for the EAIE 2013 Annual Conference. Amsterdam: European Association for International Education

KLEMENČIČ, Manja . The effects of Europeanisation on institutional diversification in the Western Balkans. In ZGAGA, Pavel, TEICHLER, Ulrich and BRENNAN, John (eds.). The globalisation challenge for European Higher Education: Convergence and diversity, centres and peripheries, Bern: Peter Lang, pp. 117-138  

KLEMENČIČ, Manja (Guest Editor). Student Representation in Western Europe: introduction to the special issue. In Special Issue 'Student representation in Western Europe'. European Journal of Higher Education. Issue 2(1) 2012, pp. 2-19

KLEMENČIČ, Manja . How ESIB-The National Unions of Students in Europe got into the Bologna Process. In Ivosević, V., Päll, A. and M. Vukasović (2012) ESU turns 30! Fighting for student rights since 1982. Brussels: European Students’ Union, pp. 17-28. http://www.academia.edu/2052001/2012_How_ESIB-The_National_Unions_of_Students_in_Europe_got_into_the_Bologna_Process

KLEMENČIČ, Manja . The changing conceptions of student participation in HE governance in the EHEA. In  Adrian Curaj, Sir Peter Scott, Lazăr Vlasceanu, Lesley Wilson  (eds.) European Higher Education at the crossroads – Between the Bologna Process and national reforms. Heidelberg: Springer, 2012

KLEMENČIČ, Manja, KOMLJENOVIČ Janja. The road to differentiation in Slovenia. International Higher Education, 2011, no. 64, pp. 26-27

KLEMENČIČ, Manja . Student representation in European higher education governance: principles and practice, roles and benefits. In Eva Egron-Polak, Jürgen Kohler, Sjur Bergan and Lewis Purser (eds.) Leadership and Governance in Higher Education. Handbook for Decision-makers and Administrators. Berlin:

RAABE Academic Publishers, 2011, pp. 1-26

KLEMENČIČ, Manja . Higher Education for Democratic Citizenship. In Froment, Eric; Kohler, Jürgen, Purser, Lewis, and Wilson, Lesley (eds.) EUA Bologna Handbook. Making Bologna Work. Berlin: RAABE Academic Publishers, 2010, pp. 1-26  

KLEMENČIČ, Manja . Bildung zur demokratischen Bürgergesellschaftlichkeit im Hochschulstudium. In Benz, W., Kohler, J. and Landfried, K. (eds.) Handbuch Qualität in Studium und Lehre. Berlin: RAABE Academic Publishers, 2010, pp. 1-28

KLEMENČIČ, Manja. Svet EU. V Sabina Kajnč and Damjan Lajh (ur.) Evropska Unija of A do Ž. Ljubljana: Uradni list Reublike Slovenije. 2009

KLEMENČIČ, Manja. Izobraževanje in usposabljanje. V Sabina Kajnč and Damjan Lajh (ur.) Evropska Unija of A do Ž. Ljubljana: Uradni list Reublike Slovenije. 2009

KLEMENČIČ, Manja. Varna igra odlične učenke v EU: uvod v prvo slovensko predsedovanje Svetu EU, januar - junij 2008, (Študije in raziskave, 61). Paris: Notre Europe, 2008. 27 pp: http://www.notre-europe.eu/media/etud61-mklemencic-slovenianpresidency-si.pdf?pdf=ok

KLEMENČIČ, Manja, FRIED, Jochen. Demographic challenges and the future of higher education. International Higher Education, Number 47, Spring 2007

For conferences see my COBISS page: http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?apl=InputForm.jsp