Center za študij edukacijskih politk in socialnih inovacij
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Novice 2016

Vključevanje v vzgoji in izobraževanju: premišljanje omejitev, prepoznavanje možnosti

Nova znanstvena monografija pri založbi Peter Lang

Na PeF UL že vrsto let deluje ARRSova programska skupina z naslovom »Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju«, v kateri smo v minulih letih raziskovali mnoge odtenke, povezane z vprašanjem vključenosti. Rezultate je skupina vsa ta leta seveda publicirala, vendar je šlo večinoma za članke, raztresene po različnih revijah in podpisane večinoma z eno ali dvema avtoricama ali avtorjema. Z leti se je nabralo veliko gradiva in spoznanj, zato smo se pred tremi leti odločili za nekoliko bolj ambiciozen projekt – za objavo pri mednarodno priznani založbi, k sodelovanju pa smo povabili tudi tri kolegice iz tujine, med njimi mednarodno vodilno raziskovalko na tem področju, profesorico Lani Florian z Univerze v Edinburghu, Škotska.

Kaj je bila temeljna konceptualna perspektiva, v kateri je bilo naše delo zastavljeno? Odločili smo se, da kritično naslovimo vprašanje mej inkluzije: nikakor ne zato, ker bi to paradigmo zavračali, temveč zato, ker je po našem mnenju treba dojeti in analizirati omejitve tega koncepta, da bi sploh lahko identificirali dejanske priložnosti, ki jih ponuja, še posebej v praksi. Poglavja zaznamuje interdisciplinarna perspektiva (tudi naša skupina je izrazito interdisciplinarna), knjiga pa je razdeljena na tri medsebojno združljive in soodvisne sklope: (1) pedagoški pristopi, (2) družbeni konteksti in (3) teoretske refleksije.

Kazalo

Letak

Knjigo lahko naročite na https://www.peterlang.com/view/title/64837?format=HC