Center za študij edukacijskih politk in socialnih inovacij
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Novice 2016

Dejavnosti

DEJAVNOSTI


00179

Seminar šolskega polja

Ena od dejavnosti Centra je tudi organizacija srečanj, ki združujejo ljudi, ki se ukvarjajo s problematiko šolskega polja, in na katerih odpirajo razprave o različnih strokovnih vprašanjih ter vprašanjih šolskih politik.
Več informacij 
na konferenci 77

Konference

Center je v sklopu mednarodnih in domačih projektov in pobud v zadnjih 10 letih organiziral več kot 15 konferenc in delavnic.
Več informacij
kurzi

Kurzi za študente in poletne šole

Člani CEPSa sodelujejo tudi pri pripravi in izvedbi različnih kurzov in poletnih šol.
Več informacij