Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Novice 2016

Na konferenci ECER 2017 je bil CEPS zastopan z dvema plenarnima predavanjema

Na letošnjem ECER (European Conference of Education Researchers, 21.-25. avgust), to je največji evropski konferenci s področja edukacijskih raziskav, sta bili med skupaj petimi vabljenimi mednarodnimi plenarnimi predavatelji kar dva z našega centra.

Na t.i. ERC (Emerging Researchers Conference, ki je že tradicionalni uvod v ECER) je bil plenarni predavatelj Prof. Pavel Zgaga, naslov njegovega predavanja pa je Education and the Imperative of Constant Change, or on “Kings” and “Philosophers”

Na osrednji ECER konferenci pa je bila plenarna predavateljica Manja Klemenčič, naslov njenega predavanja pa je Shifting authority in transnational governance of higher education, and effects of culture in implementation of higher education reforms

Gl. http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/ za podrobnosti.