Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

gradivaGRADIVA ZA DOKTORSKE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE


Modul 3

Seminar – četrtek, 9. junija 2016
Seminar  – Thursday, 9 June 2016

Challenging the epistemological fog: the roles of the scholar/activist in education
M.W. Apple

Michael W. Apple (2016). Challenging the epistemological fog: The roles of the scholar/activist in education. (ECER Keynote 2015). European Educational Research Journal, 11(1) DOI: 10.1177/1474904116647732

Slovenia: public vs. private education

Šimenc, M., L. Marjanovič Umek, P. Zgaga, Z. Kodelja, J. Krek (Eds.) (1996). Private Education. In Krek J. (ed.), White Paper on Education in Republic of Slovenia. Ljubljana: MŠŠ, pp. 233 – 257.

Šimenc, M. in Tašner, V. (ur.). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo? Ljubljana : SVIZ in CEPS, 2016 (Note: available only in Slovenian)

Dodatek / Annex

Prof. Dr. Michael W. Apple:
- Izbor iz del & biografija in bibliografija
- A selection of works & biography and bibliography


Modul 1.1 Teoretski koncepti na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved

Tema 1: Sodobne konceptualizacije doktorskega študija
Četrtek, 18. 10. 2012 (prof. dr. Pavel Zgaga)

Kratek opis modula 1.1, urnik in obeznosti

ZGAGA, Pavel. Bolonjska arhitektura doktorskega študija? Nekatere ključne teme v novejših razpravah o doktorskem študiju v Evropi. Vestnik. – Univerza v Ljubljani (1991, Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2007, letn. 38, št. 3-4, str. 3-7.

EUA (2005). Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. Report on the EUA Doctoral Programmes Project. EUA publications, 2005. Brussels: EUA.

EUA (2007). Doctoral Programmes in Europe's Universities: Achievements and Challenges. Report prepared for European Universities and Ministers of Higher Education. EUA publications, 2007. Brussels: EUA.

Tema 1: Sodobne konceptualizacije doktorskega študija

Seznam literature

Tema 2: Človekove pravice, in-kulturacija, diskurz in zlorabe otroka
Ponedeljek, 8. 11. 2012 (prof. dr. Janez Krek)

Literatura

Tema 3: Ustvarjalnost v znanstvenem raziskovanju
Četrtek, 22. 11. 2012 (doc. dr. Mojca Juriševič)

Adelson, Beth: Issues in scientific creativity: insight, perseverance and personal technique. Profiles of the 2002 Franklin Institute Laureates. Journal of the Franklin Institute 340 (2003) str. 163–189, Rutgers University, New Jersey, USA

Loehle, Craig: A Guide to Increased Creativity in Research - Inspiration or Perspiration? Bioscience, Feb 1990, vol. 40, št. 2; Research Library Core, str. 123.

Juriševič, Mojca: Creativity in the zone of proximal motivational development v Valenčič Zuljan, M. in Vogrinc, J.: Facilitating effective student learning through teacher research and innovation, str. 415-429, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2010.
- Preberite isti članek v slovenščini >>

Juriševič, Mojca: Postgraduate Students’ Perception of Creativity in the Research Process
CEPS Journal, Vol.1, No1, 2011, str. 169-190

 

 

Tema 4: Disciplinarni pristopi k obravnavi avtorjev in konceptov: Vigotski v očeh psihologije in sociologije
Četrtek, 10. 1. 2013 (prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek in prof. dr. Slavko Gaber)

Vigotski, Mišljenje in govor - Izbrano besedilo

Pojmovanje otroka v sociokulturni teoriji Vigotskega

Vigotski, Luria, Bernstein - O idealnih formah, območjih bližnjega razvoja in o nivojskem pouku


Izbirni modul KONCEPTUALIZACIJE UNIVERZITETNEGA IN RAZISKOVALNEGA PROSTORA (prof. dr. Pavel Zgaga)

Četrtek, 6. 1.2011: Uvod. Kratek pregled zgodovine univerze; univerza kot koncept

Torek, 11. 1. 2011: Razsvetljenstvo in Kantova konceptualizacija univerze

Petek, 4. 2. 2011: Vplivne konceptualizacije 19.st.: Wilhelm von Humboldt. – John H. Newman

Petek, 18. 2. 2011: Visoko šolstvo in raziskovanje ter sodobna akademska kultura

Petek, 25. 2. 2011: Sodobni trendi v visokem šolstvu; univerza jutri

OBVESTILO! Ta spletna stran za normalno delovanje uporablja piškotke in podobno tehnologijo.

V kolikor ne boste spremenili nastavitve brskalnika, se strinjate z uporabo piškotokov. Več

Strinjam se

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Chrome

Firefox

Interne Explorer 9

Internet Explorer 7 in 8

Opera (stran v angleškem jeziku)

Safari (stran v angleškem jeziku)