Centre for Educational Policy Studies and Social Innovation
University of Ljubljana, Faculty of Education

00179SCHOOL FIELD SEMINAR - STUDY YEAR 2009/10


 

 

 Maj 2010: Učinki bolonjskega procesa na evropsko visoko šolstvo
- Guest: David Crossier, Eurydice
-Eurydice report “Focus on Higher Education in Europe”
-Power point predstavitev

April 2010: Odprto predavanje: Per-Olof Erixon, Mojca Juriševič

Marec 2010: Durkheim, šola in demokracija
- Slavko Gaber: Spremna študija

Januar 2010: Konceptualne povezave med družbenimi spremembami in šolskimi reformami
- Prof. dr. Darko Štrajn: Vzgoja družbe

December 2009: Values and Value Judgments in International Education
- Prof. Dr. Wolfgang Mitter: Uvod
– Prof. Dr. Wolfgang Mitter: C.V.

November 2009: Predšolska vzgoja v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti
- Uvod: dr. Nada Turnšek, dr. Marcela Z. Batistič in Tatjana Plevnik
-Komparativne študija: Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakost(študija v angleščini)

Oktober 2009: Šolstvo v kontekstu zmanjševanja negotovosti in odpravljanja spopadov
- Uvod: dr. Slavko Gaber in as. Veronika Tašner
- Maja Bahor: Ekološka pismenost
- Valentina Hlebec, Maša Filipovič Hrast: Medgeneracijska solidarnost v družini

NOTE! This website uses cookies to allow us to see how the site is used.

The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. Learn more

I understand

If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here