Centre for Educational Policy Studies and Social Innovation
University of Ljubljana, Faculty of Education

00179SCHOOL FIELD SEMINAR - STUDY YEAR 2010/11


The Decline of the Guru: Comparative Perspectives on the Academic Profession

2 June 2011

Vabimo vas na zadnji Seminar Šolskega polja v tem, za nas jubilejnem desetem študijskem letu. Znova bomo imeli v gosteh predavatelja iz tujine, tokrat z druge strani Atlantika. Obiskal nas bo svetovno uveljavljeni raziskovalec internacionalizacije izobraževanja prof. dr. Phillip G. Altbach z bostonskega Centra za mednarodno visoko šolstvo (CIHE, Boston College, ZDA). Njegovo uvodno predavanje nosi naslov The Decline of the Guru: Comparative Perspectives on the Academic Profession in opozarja na premislek procesa razvrednotenja akademskih poklicev, to je problematike, ki postaja aktualna tudi pri nas.

Read more ...

The University in its Place: social and cultural perspectives on the regional impacts of universities

4 May 2011

Vabimo vas na majski Seminar Šolskega polja v tem, za nas jubilejnem desetem študijskem letu. Tokrat nas bo obiskal profesor John Brennan, Centre for Higher Education Research and Information The Open University, London. Z uvodnim predavanjem The University in its Place: social and cultural perspectives on the regional impacts of universities, nas bo uvedel v problematiko, katere aktualnosti tudi v našem kontekstu gotovo ni potrebno posebej poudarjati.

Read more ...

Tolerance in Education

6 April 2011

Vabimo vas na sedmi Seminar Šolskega polja v tem študijskem letu. Tokrat ga namenjamo vedno znova aktualni problematiki tolerance v izobraževanju. Uvod nam bo pripravil mag. Mitja Sardoč s Pedagoškega inštituta v Ljubljani, na njem pa nam bo kot urednik tudi predstavil novo monografijo Toleration, Respect and Recognition in Education, ki je nedavno izšla pri priznani mednarodni založbi Wiley-Blackwell. Na naši spletni strani lahko kot običajno najdete nekaj gradiva v zvezi s tokratno temo, ki vam lahko služi kot priprava na pogovor z gostom oziroma kot izhodišče za splošno razpravo.

Read more ...

Governing Higher Education Through Crises: The Case of the UK

2 March 2011

Vabimo vas na šesti Seminar Šolskega polja v našem jubilejnem, desetem študijskem letu. Na njem si bo ena izmed ključnih besed tako pogosti pojem »kriza«. A če naj ta pojem še vsebuje kak potencial za kritično analizo, je treba poskrbeti vsaj za to, da ne spodbujamo njegove inflacije. Pri tem nam bo tokrat pomagala gostja iz Anglije, kjer se v zadnjih mesecih še posebej trdo soočajo s krizo »družbene pogodbe med izobraževanjem in državo«, še zlasti po nedavnem sklepu o radikalnem povišanju šolnin na univerzah. Naša tokratna gostja bo profesorica Susan Robertson z Univerze v Bristolu (Anglija), mednarodno uveljavljena raziskovalka na področju izobraževanja, obenem pa tudi analitičarka in kritičarka sedanjih procesov v Angliji, iz katerih se lahko tudi kjerkoli na evropskem kontinentu česa naučimo.

Read more ...

Analysis of December PISA results and the ranking of Slovenia

16 February 2011

Vabimo vas na peti Seminar Šolskega polja v tem študijskem letu, ki ga namenjamo analizi decembrskih rezultatov PISA in položaju Slovenije. Menimo, da je teh nekaj tednov, ki so minili od objave rezultatov, dovolj, da lahko o njih zdaj že spregovorimo bolj poglobljeno. Za uvod in predstavitev glavnih ugotovitev smo poprosili dr. Mojco Štraus s Pedagoškega inštituta v Ljubljani, za komentarje v zvezi z bralno pismenostjo pa prof. dr. Marka Stabeja s Filozofske in prof. dr. Igorja Saksido s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Read more ...

Vigotski in the eyes of psychology and sociology

19 January 2011

Vabimo vas na četrti Seminar Šolskega polja v tem študijskem letu, ki obenem obeležuje deset let našega delovanja. Zato je primerno, da za uvod v večer povabimo kolegico in kolega, ki sta bila v minulih desetih letih skupaj z nami na številnih seminarjih. To sta prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek in prof. dr. Slavko Gaber. Za osrednjo temo večera smo izbrali območja bližnjega razvoja, to je tematiko, ki se povezuje z monografijo, ki sta jo nedavno uredila in objavila naša tokratna uvodničarja: Lev S. Vigotski, Mišljenje in govor (skupna izdaja Pedagoška fakultete Univerze v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani).

Read more ...

Education and the European Union: towards a common education policy in Europe?

24 November 2010

Vabimo vas na tretji Seminar Šolskega polja v tem študijskem letu. Kot osrednjo tematiko večera se bomo tokrat posvetili nastajanju skupnega evropskega izobraževalnega prostora ter edukacijskih politik. Za uvod v temo smo spet pridobili mednarodno priznanega gosta: obiskal nas bo profesor Roger Dale z Univerze v Bristolu (Anglija), ki je v zadnjih letih veliko objavljal na temo globalizacije in evropeizacije izobraževanja, kurikuluma ipd.

Read more ...

Evaluation of efficiency in education

3 November 2010

Vabimo vas na drugi Seminar Šolskega polja v tem študijskem letu. Na njem bomo našo pozornost spet posvetili problematiki evalvacije učinkovitosti v izobraževanju, pri čemer bomo imeli posebno čast, saj bo uvod v temo pripravil mednarodno priznani strokovnjak, gost z Univerze na Cipru, profesor Leonidas E. Kyriakides. Njegovo gostovanje v našem seminarju organiziramo v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom.

Read more ...

Innovations in didactics and learning strategies

21 October 2010

Vabimo vas na prvi Seminar Šolskega polja v novem študijskem letu, ki bo za nas sicer jubilejno: zaznamovali bomo desetletnico delovanja: februarja 2001 je namreč potekal prvi iz serije naših seminarjev. Na prvem seminarju v tem letu bomo pozornost namenili inovacijam v didaktiki in učnim strategijam, še zlasti v kontekstu izobraževanja učiteljev, ter monografiji na to temo, ki je v uredništvu izr. prof. dr. Milene Valenčič Zuljan in doc. dr. Janeza Vogrinca nedavno izšla v založbi Pedagoške fakultete UL. Na naše povabilo sta se urednica in urednik prijazno odzvala ter obljubila uvod v seminar.

Read more ...

NOTE! This website uses cookies to allow us to see how the site is used.

The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. Learn more

I understand

If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here