Centre for Educational Policy Studies
University of Ljubljana, Faculty of Education

Quality - University of Ljubljana

2012 - 2015

Prva vrednota Univerze v Ljubljani je doseganje akademske odličnosti in zagotavljanja čim višje kakovosti. Ta vrednota se zrcali tudi v Strategiji Univerze v Ljubljani 2012 -2020, ki jasno opredeljuje razvoj področja kakovosti. Skladno z vrednotami in strategijo Univerza strokovno in kontinuirano skrbi za svojo kakovost.

V zadnjih letih je Univerza v Ljubljani na podlagi analiz kakovosti identificirala področja potrebna izboljšav in oblikovala njim primerne ukrepe. Pri tem je nedaven reflektiven in poglobljen proces samoevalvacije Univerze v Ljubljani, ki je potekal v okviru ponovne akreditacije Univerze v Ljubljani, pomembno prispeval k še boljšemu razumevanju trenutnega stanja kakovosti in načrtovanja ukrepov. V projektu sodelujejo tudi sodelavci CEPSa.

Univerza je tako imela izoblikovane konkretne cilje razvoja kakovosti, podprte z analizami in z zunanjo ponovno akreditacijo. Prav v tem času se je na pristojnem ministrstvu pojavil Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Sloveniji. Dobljeni projekt je omogočil, da Univerza uresniči svoje cilje mnogo prej, kot je sprva predvidevala. Tako bo že v dveh letih in pol, kolikor traja projekt, izvedla vse začrtane ukrepe na področju kakovosti in uspešno uresničila svoje strateške cilje.

Cilji

S projektom bo Univerza v Ljubljani celovito nadgradila svoj sistem kakovosti. In sicer so vse aktivnosti projekta začrtane k ciljem:

 • Povezati sistem kakovosti z uresničevanjem strategije UL
 • Vsebinsko in izvedbeno posodobiti obstoječe mehanizme kakovosti
 • Vzpostaviti nove mehanizme za krepitev kakovosti članic UL
 • Izvesti mednarodne programske in institucionalne evalvacije in akreditacije
 • Podpreti zaposlene na UL z znanjem in veščinami o krepitve kakovosti
 • Dopolniti študijsko ponudbo z novimi interdisciplinarnimi programi
 • Dvigniti ozaveščenost glede stalne skrbi za kakovost
 • Pospešiti izmenjavo dobrih praks znotraj UL

Osnovne aktivnosti projekta KUL

 • Razvoj in nadgradnja sistema kakovosti UL
 • Integracija procesov kakovosti in upravljanja
 • Vzpostavitev notranjih podpornih obiskov članic
 • Prenova študentske ankete
 • Evalvacija in nadgradnja tutorskega sistema UL
 • Vzpostavitev sistema in orodij spremljanja zadovoljstva med zaposlenimi
 • Izobraževanja zaposlenih na UL
 • Analiza praktičnega usposabljanja na dveh članicah UL in razširitev dobrih praks na ostale članice
 • Digitalizacija študijskih programov
 • Analiza 180 študijskih programov 1. in 2. stopnje
 • Oblikovanje metodologije za pripravo in spreminjanje študijskih programov na Univerzi v Ljubljani
 • Mednarodne akreditacije in evalvacije (6 članic)
 • Priprava 10 interdisciplinarnih izbirnih predmetov

CEPS' representatives in the project: dr. Slavko Gaber, Živa Kos Kecojevič

NOTE! This website uses cookies to allow us to see how the site is used.

The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. Learn more

I understand

If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here