Centre for Educational Policy Studies
University of Ljubljana, Faculty of Education

28. december 2009
"Education and Training 2010": “Progress towards the Lisbon objectives in education and training”. Več...

21. december 2009
Neodvisna evalvacija danske univerzitetne reforme. Več...

18. december 2009
OECD: Kakovostno poučevanje v visokem šolstvu. Več...

16. december 2009
Konzultacije o prihodnji strategiji EU 2020: dokument, konzultacije.

7. december 2009
Seminar šolskega polja: Values and Value Judgments in International Education. 14. november. Več...

4. december 2009
Statistične informacije: Izobraževanje v Slovenijiu, 2007-2008. Več...

2. december 2009
2009 academic ranking of world universities ("Šanhajska lestvica"). Več...

NOVEMBER 2009

30. november 2009
So evropski učitelji dovolj usposobljeni? Več...

26. november 2009
OECD: School-to-Work Transitions in the United States and Europe. Več...

18. november 2009
Seminar šolskega polja: Predšolska vzgoja v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti. 25. novembra ob 19. uri. Več...

12. november 2009
Debate: Our view on school discipline: Common sense makes a comeback in classrooms (v: USA Today). Več...

9. november 2009
Learning for Jobs. OECD Policy Review of Vocational Education and Training. Več...

5. november 2009
THE 2009 World Rankings: azijske univerze hitro dohitevajo vodilne. Več...

OKTOBER 2009

30. oktober 2009
CEDEFOP - European guidelines for validating non-formal and informal learning. Več...

20. oktober 2009
Seminar šolskega polja: Šolstvo v kontekstu zmanjševanja negotovosti in odpravljanja spopadov. 27. oktobra ob 19. uri. Več...

19. oktober 2009
Dostop do visokega šolstva za kandidate iz zapostavljenih socio-ekonomskih okolij - primer Irske. Več...

13. oktober 2009
Europen Commission, Report on progress in quality assurance in higher education. Več...

6. oktober 2009
OECD: Assessment and Innovation in Education. Več...

1. oktober 2009
Irska študija o kvalifikacijskih ogrodjih. Več...

SEPTEMBER 2009

28. september 2009
Key data on education in Europe 2009. Več...

24. september 2009
Danska - Podaljšanje obvezne vzgoje in izobraževanja na 10 let. Več...

21. september 2009
How should Europe handle the globalisation? - Part IV: Research and Development. Več...

17. september 2009
OECD Reviews of Innovation Policy: Korea 2009. Več...

9. september 2009
Education at a Glance 2009: OECD Indicators. Več...

7. september 2009
Padec v izdatkih za formalno izobraževanje v Sloveniji, 2005–2007. Več...

4. september 2009
How should Europe handle the globalisation? - Part III: Upper Secondary Education and Vocational Training. Več...

1. september 2009
OECD. Creating Effective Teaching and Learning Environments - First Results from TALIS. Več...

AVGUST 2009

25. avgust 2009
Iz ameriškega tiska: Texas takes another stab at teacher merit pay. Več...

13. avgust 2009
Osipniki v Franciji. Več...

9. avgust 2009
UNESCO pričenja z revijo o izobraževanju v Afriki. Več...

1. avgust 2009
"Webometrics Ranking of World Universities" (Cybermetrics Lab, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Španija). Več...

JULIJ 2009

30. julij 2009
Dva milijona Erasmus študentov. Več...

26. julij 2009
Komunike svetovne konference o visokem šolstvu 2009: The New Dynamics of Higher Education and Research For Societal Change and Development. Več...

23. julij 2009
Deklaracija univerzitetnega vrha G8 (Torino, Italija, 18.-19. maj): ekonomija, etika, energija, ekologija. Več...

17. julij 2009
Učenje v tujini – Evropska komisija začela javno posvetovanje o možnostih mobilnosti za mlade. Več...

15. julij 2009
Bolonjski proces in priznavanje strokovnih kvalifikacij. Več...

13. julij 2009
S svetovne konference o visokem šolstvu: "Akademska sfera mora utrditi svojo vlogo v pogledu družbene odgovornosti". Več...

9. julij 2009
Izzivi izobraževanja odraslih v jugovzhodni Evropi. Več...

5.-8. julij 2009
UNESCO svetovna konferenca o visokem šolstvu; Pariz. Več...

3. julij 2009
Finska univerzitetna reforma. Več...

JUNIJ 2009

29. junij 2009
ZDA: Po novi študiji rangiranje lahko spodbuja inovativnost. Več...

24. junij 2009
Evropa: recesija in izobraževanje. Več...

22. junij 2009
CEDEFOP: Future skill supply in Europe: medium-term forecast up to 2020 - Več...

18. junij 2009
Prvi rezultati iz OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS). Več...

15. junij 2009
Priznanja evropskim univerzam pri podpori študentske mobilnosti. Več...

12. junij 2009
Deklaracija univerzitetnega vrha G8 (Torino, Italija, 18.-19. maj): ekonomija, etika, energija, ekologija. Več...

9. junij 2009
Nova platforma za izmenjavo informacij o izobraževanju v EU: Knowledge System for Lifelong Learning (KSLLL). Več...

5. junij 2009
ESU (European Students’ Union) in evropske volitve: Quality, Equity and Access for All: European Higher Education to 2014. Več...

1. junij 2009
Države članice EU intenzivirajo sodelovanje v izobraževanju: "ET 2020". Več...

MAJ 2009

30. maj 2009
Novi ECTS vodič za uporabnike. Odpri...

25. maj 2009
EERQI - European Educational Research Quality Indicators. A research project in the 7th Framework Programme. Več...

21. may 2009
HEFCE report: ‘Diversity in the student learning experience and time devoted to study: a comparative analysis of the UK and European evidence’. Več...

8. maj 2009
"Bolonja": od anarhistov do podjetnikov (A. Corbett v The Guardian). Več...

6. maj 2009
Seminar šolskega polja: O nekaterih rezultatih novih »bolonjskih študij«. Več...

APRIL 2009

29. april 2009
Komunike ministrske konference bolonjskega procesa (Leuven / Louvain-la-Neuve) - v slovenščini. Odpri...

28.-29. april 2009
Ministrska konferenca bolonjskega procesa (Leuven / Louvain-la-Neuve) - poročila in raziskave. Več...

28. april 2009
Kako evropski študenti vidijo visoko šolstvo v Evropi? Raziskava Eurobarometra. Več...

24. april 2009
Ameriški članek o slovenskih dosežkih v mednarodnih primerjavah (TIMSS in PISA). Več...

23. april 2009
Na seznamu Evropskega registra agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (EQAR) zdaj 9 agencij (4 iz Nemčije, 2 iz Španije, po 1 iz Belgije, Nizozemske in Poljske). Več...

15. april 2009
Glavne ugotovitve iz Education at a Glance 2008 dostopne brezplačno na SourceOECD. Več...

10. april 2009
Terminologija evropskih politik izobraževanja in usposabljanja (CEDEFOP). Več...

3. april 2009
Na poti k šesti konferenci bolonjskih ministrov (26.-27. april 2009) - EUA's policy position on Bologna post 2010. Več...

MAREC 2009

24. marec 2009
Na poti k šesti konferenci bolonjskih ministrov (28.-29. april 2009) - objavljena so tri nova poročila o samopotrjevanju nacionalnih ogrodij visokega šolstva: Velika Britanija, Nizozemska, Belgija - Flamska skupnost. Več..

18.-21. marec 2009
Letna konvencija Evropskega združenja univerz (EUA) v Pragi. Več..

17. marec 2009
ACE (American Council on Education) poroča, da je mednarodno partnerstvo v izobraževanju v težkih časih. Več..

14. marec 2009
Na poti k šesti konferenci bolonjskih ministrov (28.-29. april 2009) - Poziv evropskih študentov (ESU) ministrom za izobraževanje, da preidejo od želja k dejanjem. Več..

13. marec 2009
ECVET: poklicno izobraževanje ima svoj “ECTS”. Več..

9. marec 2009
izšla je nova številka Cahiers pedagogique. Več..

4. marec 2009
Nova univerzitetna avtonomija v Franciji. Več..

FEBRUAR 2009

27. februar 2009
Obama posveča pozornost izobraževanju. Več...

23. februar 2009
EUA: vpliv ekonomske krize na evropske univerze. Odpri...

16. februar 2009
CEPS je vzpostavil Tuning informacijsko točko. Več...

15. februar 2009
Drugi forum evropskih deležnikov o sodelovanju v izobraževanju in usposabljanju v EU. Več...

2. februar 2009
Poročilo EU o ključnih podatkih s področja znanosti, tehnologije in konkurenčnosti za leto 2008. Več...

JANUAR 2009

30. januar 2009
Pri ukrepi novega državnega sekretarja za šolstvo v ZDA. Podvojitev zveznega proračuna za edukacijo kot del ukrepov za oživitev ekonomije. Več...

29.-30. januar 2009
Prva globalna konferenca o evropskem kvalifikacijskem ogrodju. Več...

26. januar 2009
V Bosni in Hercegovini deluje Agencija za razvoj visokega šolstva in zagotavljanje kakovosti. Več...

25. januar 2009
Letna konferenca Teacher Education Policy in Europe (TEPE) - Univerza Umeå, Švedska, 18.–20. maj 2009. Povabilo za prispevke na temo Quality in Teacher Education. Rok za oddajo abstraktov je 20. marec 2009. Več...

19. januar 2009
Dvajseta obletnica Erasmus študentske mreže (ESN) na ESN vlaku. Več...

14. januar 2009
Petdeseti Seminar šolskega polja bo v sredo, 21. januarja ob 19. uri. Za temo jubilejnega petdesetega večera smo izbrali premislek prvih mednarodnih rezultatov raziskave TIMSS 2007, ki nam jih bo predstavila Barbara Japelj Pavešić, raziskovalka s Pedagoškega inštituta v Ljubljani ter nacionalna koordinatorka projekta TIMSS. Več...

8. januar 2009
Razpis za vpis v srednje šole (2009/10) ter trendi vpisa v zadnjih letih. Odpri...

7. januar 2009
Henna Virkkunen - nova finska ministrica za izobraževanje in znanost. Več...

6. januar 2009
Arne Duncan - naslednji ameriški državni sekretar za izobraževanje? Več...

5. januar 2009
Širši in močnejši mandat za ETF (European Training Foundation) . Več...

1. januar 2009
Evropske institucije so uradno razglasile leto 2009 za leto ustvarjalnosti in inovativnosti v Evropi. Več...

DECEMBER 2008

22. december 2008
Prve tri agencije za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu vpisane v Evropski Register (EQAR). Več...

15. december 2008
Skupna deklaracija EU in Indije o policy dialogu v izobraževanju. Več...

12. december 2008
Odobren nov krog Tempus projektov. Več...

10. december 2008
Rezultati mednarodni raziskave TIMSS 2007. Več...

3. december 2008
Naslednji Seminar šolskega polja bo 9. decembra 2008. Tokrat bomo v njem gostili kolega iz Irske, Dr. Jonesa Irwina z Univerze v Dublinu. Naslov njegovega uvodnega predavanja (potekalo bo v angleščini) bo »Re-Politicising Education - Interpreting Jean Francois Lyotard’s The Postmodern Condition in a Contemporary Pedagogical Context«. Več...

2. december 2008
Raziskava o izobraževanju učiteljev za različnost - Več...
Izpolnite vprašalnik (rok: 05/12/2008) - Odpri...

NOVEMBER

19. november 2008
Strategije predšolske vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019. Več...

17. november 2008
Evropska komisija odpira Comenius Regio Partnership - nova priložnost za regionalno sodelovanje v vzgoji in izobraževanju. Več...

14. november 2008
Nemška rektorska konferenca je izdala publikacijo o bolonjskih reformah (pdf). Več...

13. november 2008
Odprta je U-Map - tretja faza raziskovalnega projekta, ki razvija evropsko klasifikacijo visokega šolstva (doslej CEIHE projekt). Več...

10. november 2008
“Let’s Go!” – Peticija o mobilnosti ESU Evropske študentske zveze in EI - Mednarodnega izobraževanja. Več...

7. november 2008
Strateški dokument Evropskega združenja univerz (EUA) o prihodnosti bolonjskega procesa po letu 2010. Odpri

5. november 2008
Naslednji Seminar šolskega polja bo 12. novembra 2008. Za uvodno temo smo tokrat izbrali šolsko avtonomijo. Izkoristili bomo priložnost, da se s to temo soočimo ob izidu dveh novih Eurydice publikacij v slovenskem prevodu: »Šolska avtonomija v Evropi. Politika in ukrepi« ter »Ravni avtonomije in odgovornosti učiteljev v Evropi«. Več...

3. november 2008
Resolucija Evropskega parlamenta o bolonjskem procesu in študentski mobilnosti. Odpri

OKTOBER

27. oktober 2008
Evropsko sodišče: Tuji študenti in upravičenost do enakih pravic z domačimi študenti. Odpri

22. oktober 2008
Predlog za novi finski zakon o univerzah. Odpri

17. oktober 2008
Poročilo Evropske komisije o uresničevanju barcelonskih ciljev glede varstva predšolskih otrok. Odpri

16. oktober 2008
Končno poročilo o razvoju mednarodnega modula učenja odraslih (OECD AL Module). Odpri

14. oktober 2008
Kompetence v visokem šolstvu: Evropa in Latinska Amerika; gl. Jon Paul Laka: “Tuning Consultation 2008 on Competences”. Več...

9. oktober 2008
Poročilo z bolonjskega seminarja "Development of a Common Understanding of Learning Outcomes and ECTS" (Porto, 19.-20. junij 2008) je dostopno tukaj.

1. oktober 2008
Evropski register za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (EQAR) sprejema prijave. Več...

SEPTEMBER

26. september 2008
Evropski dan jezikov. Več...

18. september 2008
Predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk se je 18. septembra 2008 v Bologni udeležil slovesnosti ob 20. obletnici Magne Charte Universitatum, kjer je imel osrednje predavanje na temo "Pomen akademske svobode v današnjem času". Kot je dejal v svojem predavanju, je akademska svoboda že od nekdaj bistvena za sam obstoj evropskih univerz. Predsednik republike je poleg njenega osnovnega namena, da ščiti univerze, profesorje in študente, naštel še tri dodatne funkcije, zaradi katerih je akademska svoboda pomembna v današnjem času. Glej <http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/dokumentiweb/C4DEED1CD5184D86C12574C8003758D9?OpenDocument> in
http://www.magna-charta.org/home.html#

16.-17. september 2008
Joint Tempus meeting with Representatives from the Ministries of Education of EU Member States and Partner Countries together with National Contact Points and National Tempus Offices. Več...

1. september 2008
Prenovili smo CEPS spletne strani.

NOTE! This website uses cookies to allow us to see how the site is used.

The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. Learn more

I understand

If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here