Centre for Educational Policy Studies
University of Ljubljana, Faculty of Education

Empowerment of Pupils by Improving Reading Literacy and Access to Knowledge

3 December 2013

December CEPS School Field Seminar will be part of University of Ljubljana week and will be devoted to presentation of the project: Empowerment of Pupils by Improving Reading Literacy and Access to Knowledge. Our guests will be distinguished researchers: dr. Fani Nolimal (project leader, National Education Institute), dr. Nataša Potočnik (National Education Institute), ddr. Barica Marentič Požarnik (University of Ljubljana, Faculty of Arts), dr. Sonja Pečjak (University of Ljubljana, Faculty of Arts) in dr. Gašper Cankar (National Examinations Centre).

The seminar will take place on 3 December 2013 at 19.00 in room 026 on Faculty of Education, Ljubljana, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana.

Background material:

Opolnomočenje učencev - predstavitev izhodišč in empiričnih ugotovitev projekta

Dvojna številka revije Vzgoja in izobraževanje, ki je izšla v juniju 2013 in je bila v celoti namenjena predstavitvi projekta