Centre for Educational Policy Studies
University of Ljubljana, Faculty of Education

Round table on results od national analysis of TIMSS 2011 in PIRLS 2011

21 March 2013

V imenu seminarja Šolskega polja vas v mesecu marcu vabimo na gostovanje, pa čeprav samo iz Bežigrada na Vič. Tokrat se bomo pridružili dogodku, ki ga v okviru društva SLODRE pripravlja Pedagoški inštitut v Ljubljani, to je okrogli mizi o rezultatih nacionalnih analiz zadnjih mednarodnih raziskav TIMSS 2011 in PIRLS 2011.

V uvodnem delu okrogle mize bodo sodelovale raziskovalke Mojca Štraus, Marjeta Doupona, Barbara Japelj Pavešić in raziskovalec Janez Justin. Pozornost bo dana podrobnejšim uvidom v rezultate raziskav TIMSS 2011 in PIRLS 2011, pa tudi sekundarnim analizam in zgradbi predmeta merjenja v mednariodnih raziskavah. Po uvodnih predstavitvah bo dovolj časa za vprašanja in razpravo. Okroglo mizo bo moderirala Mojca Štravs.

NOTE! This website uses cookies to allow us to see how the site is used.

The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. Learn more

I understand

If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here