Centre for Educational Policy Studies
University of Ljubljana, Faculty of Education

European Survey on Language Competences (ESLC 2011)

13 November 2012

Vabimo vas na drugi Seminar Šolskega polja v tem študijskem letu. Našemu povabilu se tokrat pridružujeta doc. dr. Karmen Pižorn s Pedagoške fakultete UL in dr. Tina Rutar Leban iz Pedagoškega inštituta v Ljubljani. Gostji nam bosta predstavili rezultate Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah (ESLC 2011), ki je potekala kot del aktivnosti projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju – Evalvacija vzgoje in izobraževanja (sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport).

Glavni cilj je bil, raziskati stopnjo znanja učencev v tujih jezikih ob koncu obveznega šolanja v 16 državah oziroma posameznih regijah, ki so pri raziskavi sodelovale. S pomočjo rezultatov raziskave je Evropska komisija oblikovala Evropski indikator jezikovnih kompetenc, ki bo omogočal spremljanje napredka v znanju glede na zaključke Evropskega sveta z zasedanja iz Barcelone leta 2002. Prepričani smo, da je tema pomembna v širši perspektivi raziskovanja na našem področju in da se boste aktivno pridružili razpravi, ki bo sledila uvodni predstavitvi.

Povzetki rezultatov Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah

First European Survey on Language Competences

NOTE! This website uses cookies to allow us to see how the site is used.

The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. Learn more

I understand

If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here