Centre for Educational Policy Studies
University of Ljubljana, Faculty of Education

Linguistic analysis of the 2009 PISA reading literacy test

24 October 2012

Vabimo vas na prvi Seminar Šolskega polja v novem študijskem letu. Na naše povabilo sta se tokrat prijazno odzvala dr. Špela Arhar Hold in dr. Iztok Kosem iz zavoda za uporabno slovenistiko Trojina, ki sta v obdobju od marca do avgusta 2012 za Pedagoški Inštitut opravila analizo besedil bralnega razumevanja v mednarodni raziskavi PISA.

Poročilo predstavlja jezikoslovno analizo testa bralne pismenosti PISA 2009. Za razliko od drugih raziskav, ki vzroke za ne/uspešnost slovenskih učencev iščejo v zunanjih okoliščinah, se raziskava osredotoča na vprašanje, ali je mogoče vzroke za določene neuspehe učencev povezati s testom samim. So besedila, ki jih prinaša test, skladenjsko prezahtevna, prinašajo prezahtevno besedišče, da bi jih petnajstletniki lahko razumeli? V kolikšni meri na reševanje vpliva dejstvo, da je test preveden in ne v izvirniku - so zaradi prevajanja slovenski učenci a priori v deprivilegiranem položaju?

Test PISA 2009 je bil analiziran s pomočjo sodobnih jezikoslovnih statističnih postopkov, raziskava pa skuša na osnovi dobljenih rezultatov razložiti uspešnost oz. neuspešnost slovenskih učencev pri odgovarjanju na posamezna vprašanja.

Prepričani smo, da gre za temo, ki je zanimiva iz različnih vidikov raziskovanja izobraževanja in sodobnega družboslovja ter humanistike sploh. Uvodu bo kot običajno sledila razprava, v kateri bomo skupaj z gostoma postavljali vprašanja in iskali odgovore.

Vljudno vas torej vabim, da se nam pridružite v sredo, 24. oktobra 2012 ob 19.00 uri v sobi 026 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana.
Seminar organiziramo v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom in društvom SLODRE

Analiza besedišča in skladnje v besedilih testa bralne pismenosti PISA 2009

NOTE! This website uses cookies to allow us to see how the site is used.

The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. Learn more

I understand

If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here