Centre for Educational Policy Studies
University of Ljubljana, Faculty of Education

Mechanisms of Quality Assurance in Education in Slovenia. Is Quality Assurance in the decline of neoliberal paradigm still reasonable?

17 January 2012

Vabimo vas na prvi seminar Šolskega polja v letu 2012, na katerem se bomo znova obrnili k domači problematiki. Namenili smo ga analizi in razgovoru o mehanizmih zagotavljanja kakovosti na področju edukacije v Sloveniji ter vprašanju, ali je zagotavljanje kakovosti ob zatonu neoliberalne paradigme še smiselno. Za uvod v razpravo smo tokrat povabili dr. Slavka Gabra (UL
PeF), dr. Andreja Korena (ŠR) in Sonjo Klemenčič (ACS).

Prepričani smo, da bo uvodnim predstavitvam kot običajno sledila živahna razprava, v kateri bomo skupaj z uvodničarji postavljali vprašanja in iskali odgovore.

Zagotavljanje kakovosti kot del dispozitiva varnosti

Kakovost izobraževanja odraslih

Ur. Živa Kos Kecojević in Slavko Gaber: Kakovost v šolstvu v Sloveniji,
1. poglavje: Sistemsko urejanje zagotavljanja kakovosti in predlogi dograditev ,
2. poglavje: Sonja Klemenčič, Tanja Možina: Presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih; Pedagoška fakulteta, Ljubljana 2011, str. 1-36;
>> povezava do cele knjige

Ur. Mateja Brejc, Andrej Koren in Mihaela Zavašnik Arčnik: Ugotavljanje in zagotavljenje kakovosti. Teorija in praksa uvajanja samoevalvacije v šole in vrtce

NOTE! This website uses cookies to allow us to see how the site is used.

The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. Learn more

I understand

If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here