Centre for Educational Policy Studies and Social Innovation
University of Ljubljana, Faculty of Education

Education and the European Union: towards a common education policy in Europe?

24 November 2010

Vabimo vas na tretji Seminar Šolskega polja v tem študijskem letu. Kot osrednjo tematiko večera se bomo tokrat posvetili nastajanju skupnega evropskega izobraževalnega prostora ter edukacijskih politik. Za uvod v temo smo spet pridobili mednarodno priznanega gosta: obiskal nas bo profesor Roger Dale z Univerze v Bristolu (Anglija), ki je v zadnjih letih veliko objavljal na temo globalizacije in evropeizacije izobraževanja, kurikuluma ipd.

Na naši spletni strani lahko kot običajno najdete nekaj gradiva v zvezi s tokratno temo, ki vam lahko služi kot priprava na pogovor z gostom oziroma kot izhodišče za splošno razpravo.


The Sociology of Education and the European project of school modernisation

Education and the European Union: towards a common education policy in Europe?

Iz monografije: R Dale and S Robertson (eds) (2009) GLOBALISATION AND EUROPEANISATION IN EDUCATION Wallingford: Symposium.
- 1. poglavje, str. 23-44
- 6. poglavje, str. 121-140

NOTE! This website uses cookies to allow us to see how the site is used.

The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. Learn more

I understand

If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can do that here