Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Basil Bernstein - Razred, kodi in nadzor

12. januar 2016

Vabimo vas na prvi Seminar Šolskega polja v letu 2016, na katerem bomo spregovorili o pomembni prevodni knjižni novosti. Pri založbi PeF UL izhaja knjižna zbirka Temeljne razprave, njen glavni namen pa je izdajanje temeljnih razprav s področja edukacije ter zapolnjevanje dolga stroke tako do avtorjev in avtoric temeljnih razprav kot tudi do slovenske kulture, ki dobiva prevode pomembnih del večinoma pozno. V zbirki je nedavno izšlo delo znamenitega britanskega raziskovalca Basila Bernsteina Razred, kodi in nadzor.

Knjigo bosta predstavila izr. prof. dr. Slavko Gaber in as. dr. Veronika Tašner, ki sta knjigo uredila in k njej napisala spremno študijo. Kot običajno bo predstavitvi sledila odprta razprava, v kateri bomo skupaj postavljali vprašanja in iskali odgovore.

Vljudno vas torej vabim, da se nam pridružite v torek, 12. januarja 2016 ob 17.00 uri v sobi 316 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana.

Za pokušino si lahko ogledate ovitek knjige, kazalo in uvod ter prvo poglavje.