Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Procesi v visokem šolstvu v Sloveniji in v državah t. i. Zahodnega Balkana

8. januar 2014

Upamo, da ste preživeli lepe praznike in s pravo nogo vstopili v leto 2014. Upamo tudi, da ste že pripravljeni na januarski seminar Šolskega polja. Tokrat imamo in nimamo gostov: predstaviti vam namreč želimo nekaj rezultatov raziskovalnega projekta »DEP«, ki smo ga zadnja tri leta izvajali na CEPSu in ki obravnava nekatera vprašanja sodobnega visokega šolstva iz zornega kota internacionalizacije. Raziskovalna skupina je zdaj precej raztresena po svetu, vendar so prazniki njen večji del spet pripeljali v Ljubljano. Predstavili vam bomo predvsem tisti del rezultatov, ki se povezuje s procesi v visokem šolstvu pri nas doma in v državah t.im. Zahodnega Balkana; ta del raziskave smo objavili tudi v krajši monografiji.

Predstavitev bomo podali Manja Klemenčič, Janja Komljenovič, Klemen Miklavič in Pavel Zgaga. Spregovorili bomo o (''bolonjskih'') reformah in problemih pri njihovi implementaciji, o javnem in zasebnem visokem šolstvu, o spremenjeni vlogi visokošolskih ustanov, o vrednotah enakosti in pravičnosti v visokem šolstvu, o vlogi študentov pri upravljanju visokega šolstva in še o čem. Še posebej pa bomo po uvodnem delu veseli vaših vprašanj, komentarjev in polemik, kot je to za naše seminarje že običajno.

Vljudno vas torej vabimo, da se nam pridružite v sredo, 8. januarja 2014 ob 19.00 uri v sobi 026 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana.

MS Power Point >>

Odziv v medijih: Radio Študent: BALKANSKI VISOKOŠOLSKI TALILNI KOTEL

Naložite si publikacijo:

hewb2Higher Education in the Western Balkans: Reforms, developments, trends