Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja

3. december 2013

Vabimo vas na decembrski seminar Šolskega polja, ki se vključuje v teden Univerze v Ljubljani. Tokrat bomo prisluhnili predstavitvi raziskovalnih rezultatov domačega raziskovalnega projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. Z nami bodo dr. Fani Nolimal (vodja projekta, Zavod RS za šolstvo), dr. Nataša Potočnik (Zavod RS za šolstvo), ddr. Barica Marentič Požarnik (Filozofska fakulteta UL), dr. Sonja Pečjak (Filozofska fakulteta UL) in dr. Gašper Cankar (Državni izpitni center).

Projekt je bil izpeljan v obliki akcijskega raziskovanja, v katerega je bilo vključenih 42 osnovnih šol iz vse Slovenije. Od tega je bila večina šol (38) takih, da so bili njihovi dosežki na NPZ v zadnjih petih letih pri matematiki in slovenskem jeziku nizki (pod slovenskim povprečjem), izkazovale pa so tudi primanjkljaj pri učencih iz nespodbudnega socialno-ekonomskega družinskega okolja. Cilji projekta so bili izboljšati bralno pismenost učencev po kriterijih, ki jih uporabljajo tudi mednarodne raziskave funkcionalne pismenosti (PIRLS in PISA) in izboljšati dosežke v NPZ.

Prepričani smo, da se s tem projektom odpirajo kompleksna vprašanja, o katerih smo v naših seminarjih že govorili in ki zanimajo širok krog strokovne javnosti. Kot je na našem seminarju že običajno, bo uvodnemu delu sledila razprava, v kateri boste lahko posredovali svoje komentarje ter zastavljali vprašanja.

Vljudno vas torej vabim, da se nam pridružite v torek, 3. december 2013 ob 19.00 uri v sobi 026 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana.

Spremno gradivo:

Opolnomočenje učencev - predstavitev izhodišč in empiričnih ugotovitev projekta

Dvojna številka revije Vzgoja in izobraževanje, ki je izšla v juniju 2013 in je bila v celoti namenjena predstavitvi projekta