Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Aktualne raziskave na področju inkluzije

21. november 2013

Vabimo vas na novembrski seminar Šolskega polja. Namenjen bo problematiki, s katero se že nekaj časa nismo izpostavljeno ukvarjali: aktualnim raziskavam na področju inkluzije. Naša gosta bosta mednarodno priznana raziskovalca prof. dr. Hanu Savolainen (University of Eastern Finland, Joensuu, Finska) in prof. dr. Petra Engelbrecht (Cantebury Christ Church University, Cantenbury, Velika Britanija).

Hanujevo področje raziskovanja je dobro počutje (well-being) in poklicna kariera mladih ljudi, predvsem mladih s posebnimi izobraževalnimi potrebami in učnimi težavami, Pietra pa se osredotoča na problematiko pravičnosti v izobraževanju ter na izvajanje inkluzivnega izobraževanja v povezavi z izobraževanjem učiteljev. Aktualnost in širina vprašanj, s katerimi se ukvarjata, bosta verjetno pritegnila vašo pozornost ne glede na to, na katerem posebnem področju delujete. Kot je na našem seminarju že običajno, bo po predavanju potekala razprava, v kateri boste lahko komentirali uvodno predstavitev gosta in gostje ter zastavljali vprašanja. Seminar bo potekal v angleščini.

Vljudno vas torej vabim, da se nam pridružite v četrtek, 21. novembra 2013 ob 19.00 uri v sobi 026 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana.