Center za študij edukacijskih politk
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

00179SEMINAR ŠOLSKEGA POLJA - ŠTUDIJSKO LETO 2013/14


On Academic Entrepreneurship: The Transformation of New Zealand’s Universities

10. julij 2014

Na kulturnem področju se s poletjem programi ne prekinejo, nasprotno. Zakaj naj bi torej bilo na akademskem področju drugače? To je čas poletnih šol in srečanj z gosti iz vseh koncev sveta. Na CEPSu gostimo v drugem tednu julija poletno šolo UNIKE (Universities in the Knowledge society; FP7 Marie Curie; več o tem na http://unike.au.dk/) in v njenem okviru bomo organizirali tudi odprto predavanje znanega novozelandskega socialnega antropologa profesorja Chrisa Shora (Univerza v Aucklandu; več o njem http://www.arts.auckland.ac.nz/people/csho011). Naslov njegovega predavanja je On Academic Entrepreneurship: The Transformation of New Zealand’s Universities.

Preberi več

From Class to Identity. The Politics of Education Reforms in Former Yugoslavia

8. maj 2014

Še eno akademsko leto se izteka in vabimo vas na majski seminar Šolskega polja. K nam prihaja gostja iz tujine, ki pa bo spregovorila o temi, ki nam bo povsem domača. To je dr. Jana Bačević z Univerze Aarhus na Danskem, ali bolje, iz njene podiplomske »Pedagoške fakultete« (Department of Education; nekdaj imenovan Danish School of Education), ki ima sedež v Kopenhagnu.

Preberi več

Vprašanja visokošolske zakonodaje v evropskem oziroma mednarodnem kontekstu

13. marec 2014

Zimske počitnice take ali drugačne vrste so zdaj za nami in vabimo vas na marčni seminar Šolskega polja. Medse smo znova povabili tujega gosta, ki je po svoji izobrazbi pravnik, prihaja iz Anglije, dela tudi v Makedoniji in se že desetletja raziskovalno, strokovno in organizacijsko ukvarja z vprašanji visokega šolstva, še posebej z visokošolskim pravom oziroma zakonodajo. To je prof. dr. Dennis Farrington, ki je pred dvema letoma skupaj s prof. dr. Davidom Palfreymanom izdal obsežno delo The Law of Higher Education (2. izdaja, Oxford University Press, 2012), ki sodi med temeljna referenčna dela na tem področju.

Preberi več

Procesi v visokem šolstvu v Sloveniji in v državah t. i. Zahodnega Balkana

8. januar 2014

Upamo, da ste preživeli lepe praznike in s pravo nogo vstopili v leto 2014. Upamo tudi, da ste že pripravljeni na januarski seminar Šolskega polja. Tokrat imamo in nimamo gostov: predstaviti vam namreč želimo nekaj rezultatov raziskovalnega projekta »DEP«, ki smo ga zadnja tri leta izvajali na CEPSu in ki obravnava nekatera vprašanja sodobnega visokega šolstva iz zornega kota internacionalizacije. Raziskovalna skupina je zdaj precej raztresena po svetu, vendar so prazniki njen večji del spet pripeljali v Ljubljano. Predstavili vam bomo predvsem tisti del rezultatov, ki se povezuje s procesi v visokem šolstvu pri nas doma in v državah t.im. Zahodnega Balkana; ta del raziskave smo objavili tudi v krajši monografiji.

Preberi več

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja

3. december 2013

Vabimo vas na decembrski seminar Šolskega polja, ki se vključuje v teden Univerze v Ljubljani. Tokrat bomo prisluhnili predstavitvi raziskovalnih rezultatov domačega raziskovalnega projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. Z nami bodo dr. Fani Nolimal (vodja projekta, Zavod RS za šolstvo), dr. Nataša Potočnik (Zavod RS za šolstvo), ddr. Barica Marentič Požarnik (Filozofska fakulteta UL), dr. Sonja Pečjak (Filozofska fakulteta UL) in dr. Gašper Cankar (Državni izpitni center).

Preberi več

Aktualne raziskave na področju inkluzije

21. november 2013

Vabimo vas na novembrski seminar Šolskega polja. Namenjen bo problematiki, s katero se že nekaj časa nismo izpostavljeno ukvarjali: aktualnim raziskavam na področju inkluzije. Naša gosta bosta mednarodno priznana raziskovalca prof. dr. Hanu Savolainen (University of Eastern Finland, Joensuu, Finska) in prof. dr. Petra Engelbrecht (Cantebury Christ Church University, Cantenbury, Velika Britanija).

Preberi več

Osrednje teme v izobraževanju na Kitajskem danes

1. oktober 2013

Pričenja se novo akademsko leto in čas je, da vas znova povabimo na seminar Šolskega polja. Tokrat ga postavljamo prav na sam začetek semestra, ker bomo tako uspeli v svojo sredino dobiti kolegico iz daljne dežele, ki v naših dosedanjih seminarjih še ni bila zastopana: Kitajska.

Preberi več